අකුණක් වැදී ක්‍රීඩකයෙකු මරුට

0
7පාපන්දු තරගයක් මැද අකුණක් වැදුණු ක්‍රීඩකයෙකු අවාසනාවන්ත ලෙස මියගිය පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.Saru News