අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරේ – Saru FM Media

0
62


COLOMBO (News 1st) – අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර තිබේ. නව සංශෝධනයන්ට අනුව ඔක්ටෙන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 15කින් අඩු කර ඇත. ඒ අනුව   ඔක්ටෙන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 318 කි. නව සංශෝධනයන්ට අනුව ඔක්ටෙන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් මිල ඉහළ දමා ඇත. ඒ  රුපියල් […]

The post අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කෙරේ appeared first on Saru FM Media – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.


Saru Fm Media