අපේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න දැන් බාධාවක් නැහැ! (VIDEO) – Saru FM Media

0
204


කෙටිකාලීන,මාධ්‍ය කාලීන සහ දිගු කාලීනව වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ලෙස ලබා දී තිබෙන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බාධාවක් දැන් පෙනෙන්නට නොමැති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ජාවේදී සුභවාදී විසඳුමකට පැමිණිය හැකිවනු ඇති බවට ඔවුන් විශ්වාසය පළකර ඇත.

මෙහිදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ද අදින් අවසන් කර තිබෙන අතර විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය විසින් විශ්ව විද්‍යාල තුළ විභාග පැවැත්වීමට ද තීරණය කර තිබේ.

ආශිකා බ්‍රාහ්මණ


Saru Fm Media