අමුවෙන් කන්න බොන්න පුළුවන් එළවළු වලින් රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
170


උයලා කනවා වගේම එළවළු අමුවෙනුත් කන්න පුළුවන් කියලා දන්නවද? එළවළුවක නිසි ගුණය ලැබෙන්නෙ ගොඩක් පිසගන්නෙ නැතුව කනකොටයි. මේ විදියට හැම එළවළුවක්ම කන්න බැරි උනත් පුළුවන් ටිකක් තියනවා. අපි අද කියන්න යන්නෙ අමුවෙන් රසට හදාගන්න පුළුවන් ඒ වගේ එළවළු වර්ග කිහිපයක් ගැනයි

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media