අල්ලපු රටේ රසට චිකන් හදන ක්‍රම 5ක් – Saru FM Media

0
97


චිකන් කලාවේ ඉන්දියන් රස හොයාගෙන අද අපි ඉන්දියාවෙ ඇත්තො චිකන් හදන හැටි අරන් ආවා. නියම කුළුබඩු යොදාගෙන හදන මේ කරි වල රස හදල කාලම බලන්න වෙනවා. ලංකාවෙ ගොඩක් උත්සව වලදි හදන ඩිශ් ටිකක් තමයි මේ. හැමදාම වගේ මිරිසට උයලා කනවට වඩා මෙහෙම හදලා බලලා රස අපිටත් කියන්ඩෝ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here