අලුවා ⋆ ධරණී

0
4

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හාල්පිටි (බැදගත්) 1200g

සීනි 750g

වතුර 600ml

කජු මද (කුඩාවට කපාගත්) 100g

ලුණු තේ හැඳි 1/8

 

සාදන ක්‍රමය

හාල්පිටි 200gක් අයින් කරන්න.

සීනි, වතුර සමඟ එක්කර ලිප තබා උතුරවා ලිපෙන් බාගන්න.

ඉන්පසු පිටිවලට සාදාගත් සීනි පැණි එකතු කර අතේ නොඇලෙන පරිදි අනාගන්න.

ඉතිරි පිටිවලින් කොටසක් ලෑල්ලකට ඉසින්න.

මිශ්‍රණය ඒ මත අඟල් 3/4ක ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න.

අඟල් 2ක් දිග අඟලක් පළල ඇතිව ඩයමන්ඩ් හැඩයට කෑලි කපාගන්න.

උඩින් පිටි ඉසින්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here