අවුරුද්දට විතරද අළුවා කන්න හොඳ? මළ විකාර… කැමති වෙලාවක හදන් කන්න අපෙන් අළුවා රෙසිපි 5ක් – Saru FM Media

0
101


අවුරුදු කාලෙට විතර මතක් වෙ​න කැවිලි අතරේ හැමදාම කන්න ආස වෙන අළුවා ගැනයි අද කියන්න ආවේ… අළුවා රස වගේම ක්‍රම ගොඩකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම වලින් කිහිපයක් අපි අද ගෙනාවා. මෙන්න මේ වෙනස් රස වලින් අළුවා හදලා කමු.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here