ආනයනික කිරිපිටි මිල අඩුකෙරේ – Saru FM Media

0
188


ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 200 කින් සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 80 කින් අඩුකළ හැකි වනු ඇති බවයි කිරිපිටි ආනයනකරුවන් පවසන්නේ.

මෙම මිල සංශෝධනය ලබන සඳුදා (27) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සඳහන්.

RN


Saru Fm Media