ඉන්දියාවට ගිය අනුර කුමාර ලංකාවට ඇවිත් කී දේ

0
5ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරතවූ ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද (10) පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියේය.Saru News