ඉස්සන් කිරි රසට ⋆ ධරණී

0
11

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ඉස්සෝ (ඔලු කඩා, සුද්දකර, සෝදාගත්) 250g

ලූනු (පොඩියට කපාගත්) 30g

කරපිංචා (ලියාගත්) මේස හැඳි 1

අමුමිරිස් (කපාගත්) කරල් 3

රම්පේ අඟල් 1/2

සුදුලූනු තේ හැඳි 1

කුරුඳුපොතු අඟල් 1/2

කරි කුඩු තේ හැඳි 1 1/2

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

කහ කුඩු තේ හැඳි 1

අමුඉඟුරු තේ හැඳි 1/2

දියකිරි අඬුකෝප්ප 1 1/2

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

උලුහාල් (බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

තක්කාලි (පොඩියට කපාගත්) 40g

මුරුංගා කොළ (සෝදා සූරාගත්) මේස හැඳි 1

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here