උඩබැලුන් ⋆ ධරණී

0
9

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සුදුහාල්පිටි ග්‍රෑම් 250

දුන්තෙල් අඬුකෝප්ප 1/2

තිරිඟුපිටි ග්‍රෑම් 25

තෙල් ලීටර් 1

 

සාදන ක්‍රමය

* හාල්පිටි මල්පීස් රෙද්දක් උපයෝගී කරගෙන හොඳින් හලාගන්න.

* මේ සියල්ල එකට මිශ්‍ර කර අතේ නොඇළෙන පරිදි පැටිස් පේස්ටියක් මෙන් සාදාගන්න.

* මෙම මිශ්‍රණය විනාඩි 30ක් පමණ තියන්න.

* ඉන්පසු මෙම මිශ්‍රණයට පිටි ඉසිමින් පැටිස් පේස්ටිය මෙන් තුනී කරන්න.

* විශ්කම්භය අඟල් 1 1/2ක රවුම් කපා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. (මෙය බෝලයක් මෙන් පිපේ)

 

පිරවුමට අවශ්‍ය දෑ

බැදගත් සුදුහාල්පිටි ග්‍රෑම් 200

බැදගත් මුංපිටි ග්‍රෑම් 200

සීනි ග්‍රෑම් 100

කුඩුකරගත් එනසාල් තේ හැඳි 1

වැනිලා තේ හැඳි 1

පොල් පැණි අඬුකෝප්ප 1/4

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here