එළියට යන්න වුණොත් මමත් දේශපාලනයට එනවා – PUCSL ජනක – Saru FM Media

0
17


ස්වාධීන කොමිසමක් නිසිලෙස කටයුතු කරන විට ඒ සඳහා වන දේශපාලන බලපෑම හෙට දිනයේ පෙන්නුම්කරනු ඇති බවයි රත්නායක මහතා කියාසිටියේ.

225ක් වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට රට පිළිබඳ කැක්කුමක් ඇත්නම් දේශපාලන වුවමනාවක් මත ගෙන එන යෝජනාව අනිවාර්යයෙන්ම පරාජය කළ යුතුවන බව හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

කුමන හෝ තත්ත්වයක් මත තමන්ට හෙට ධූරයෙන් ඉවත්ව යාමට සිදුවුවහොත් රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් දේශපාලන පිටියට ප්‍රවේශ වන බවද රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ආශිකා බ්‍රාහ්මණ


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here