ඕන ගෙදරක නිතර හදන බෝංචි වෙනස් විදියට හදාගන්න රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
187


හැමදාම කන පරිප්පු කරියට…නෑ නෑ බෝංචි කරියට වෙනසක් කරන්නයි අද ආවේ…. ගොඩක් අයට කාලම එපා වෙලා තියෙන එළවළුවක් උනත් වෙනස් රස වලින් හදලා ගත්තම කන්න ආස හිතෙනවා. අද අපි එහෙම රෙසිපි ටිකක් බලමු.

 

 

 

 

*ලිපේ තියන් තෙම්පරාදු කරන වෙලාව උපරිම විනාඩි තුන හතරකට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. බෝංචි වල ලස්සන කොළපාට නැතිවෙයි.

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media