කැරට් සහ පේර බීම ⋆ ධරණී

0
8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කැරට් 400g

උතුරුවා නිවාගත් වතුර අඬුකෝප්ප 4

පේර 400g

සීනි 40g

ලුණු තේ හැඳි 1/2

 

සාදන ක්‍රමය

කැරට් සුද්දකර, සෝදා, කපා වතුර අඬුකෝප්ප 2ක් එකතු කර බ්ලෙන්ඩ් කර පෙරාගන්න.

පේර සෝදා, සීනි සහ ඉතිරි වතුර අඬු​කෝප්ප 2 එකතු කර බ්ලෙන්ඩ් කර පෙරාගන්න.

පිළිගැන්වීමේදී වීදුරුවට පේර යුෂ එකතු කර ඊට උඩින් කැරට් යුෂ දමාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here