කොටස් වෙළෙඳපොළේ පසුබැස්මක්. පිරිවැටුම රු. බිලියන 2.5 ඉක්මවයි – Saru News Media | Sri Lanka Business News

0
16

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකවල පසුබැස්මක් අද (15) දින වාර්තා විය. එහිදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 26.90 ක සහ S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 7.51 ක පහළ යාමක් වාර්තා කරන ලදී.

ඒ අනුව දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 12,006.20 ක් ලෙසත් S&P SL20 දර්ශක අගය ඒකක 3,565.17 ක් ලෙසත් සටහන්ව තිබුණි.

පසුගිය සතියේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වර්ධනයට කැපීපෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දුන් කොමර්ෂල් බැංකුව, HNB, NDB සහ DFCC යන බැංකු සමාගම්වල කොටස් මිල ගණන් අද දිනයේ දී පහළ යාම සියලු කොටස් මිල දර්ශකයට ඉහළ සෘණෘත්මක දායකත්වයක ලබා දෙන ලදී. මේ අතර LOLC හෝල්ඩිංග්ස්, ලයන් බෘෘවරි, ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, ලංකා IOC සහ LOLC ෆයිනෑන්ස් යන සමාගම්වල කොටස් මිල ඉහළ යාම් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයට ඉහළ ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට සමත්විය.

අද දින රු. බිලියන 2.56 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා විය. එහිදී දේශීය මිල දී ගැනීම් රු. බිලියන 2.51 ක් ලෙසත්, දේශීය විකිණුම් රු. බිලියන 2.19 ක් ලෙසත් සටහන් වූ අතර විදෙස් ආයෝජකයින්ගේ සහභාගීත්වය ඉතා පහළ මට්ටමක අද දින පැවතියේය. එහිදී විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 54 ක් තරම් සාපේක්ෂව ඉතා පහළ අගයයක් ගත් අතර විදේශීය විකුණුම් රු. මිලියන 370 ක් ලෙසින් සටහන් වී තිබුණි.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here