කොස්වහලු ජාඩි කරිය ⋆ ධරණී

0
5

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොස්වහලු ජාඩි (පොඩියට කපාගත්) 250g

ලූනු (පොඩියට කපාගත්) 50g

තක්කාලි (පොඩියට කපාගත්) 50g

අමුමිරිස් (දිගට හතරට පලාගත්) කරල් 5

කරපිංචා (ලියාගත්) මේස හැඳි 1

සුදුලූනු (දෙකට පලාගත්) මේස හැඳි 1

රම්පේ අඟල් 1/2

කුරුඳු පොතු අඟල් 1/2

කැබලි මිරිස් මේස හැඳි 1

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

තෙල් මේස හැඳි 1

 

සාදන ක්‍රමය

**මෙය සෑදීමට ප්‍රථමව කොස්වහලු සුද්ද කර, සෝදා, කපා, තෙත හින්දවා ලුණු සහ ගොරකා සමඟ මුට්ටියක දමා, වසා සති එකහමාරක් දෙකක් පමණ තබන්න.

කොස්වහලු පොල් වතුරින් සෝදාගන්න.

භාජනයක් ගෙන ලිප තබා තෙල් එකතු කරන්න.

තෙල් රත්වන විට ලූනු, රම්පේ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු එක්කර රන්වන් පැහැයට බැදගන්න.

එයට කැබලි මිරිස්, සුදුලූනු, තක්කාලි එක්කර විනාඩියක් පමණ බැදෙන්න හරින්න.

ඉන්පසු කොස්වහලු සහ මිටිකරි එකතු කර මද ගින්දරේ ඉස්ම සිඳුවාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here