කොස් සුප් ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කොස් මදුළු 500g

කැරට් 30g

ලීක්ස් (සුදු කොටස) 30g

සැල්දිරි (දඬු කොටස) 30g

කරපිංචා මේස හැඳි 1

කුරුඳු කොළ 1

කරඳමුංගු 2

කරාබුනැටි 2

තෝර පරිප්පු 100g

වතුර 6L

බටර් මේස හැඳි 1

එළකිරි 1/2L

බිත්තර කහමද 2

ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි 1/2

කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1

සූදුරු කුඩු තේ හැඳි 1/2

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2

කොස් ඇට 10

තෙල් අඬුකෝප්ප 1

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here