ගුරුවරුනට තෑගි දීම තහනම්…

0
8


පාසැල්වල මුදල් එකතු කර ගුරුවරුන්ට තෑගි දෙන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නේ යයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත මහතා පවසයි.

ගුරුවරුන්ට තෑගි බෝග ලබාදීම තහනම් කර චක්‍රලේඛ නිකුත් කර ඇතත් එම කටයුතු දිගටම සිදුවන බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයිද ඔහු පැවසීය.

එවන් තෑගි බෝග ගුරුවරුන් ලබා ගැනීමද වරදක් බවත් ඒ මහතා කියා සිටී.Saru News