ගුරු මාරු මණ්ඩල අවුලට එරෙහිව ගුරුවරු උද්ඝෝෂණයේ! (VIDEO) – Saru FM Media

0
114


නියමිත පරිදි මාරු මණ්ඩල සකස් කර තිබියදී ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම නිසා එම අත්හිටුවීම සිදුවූ බවටයි එම සන්ධානය විසින් චෝදනා කරනු ලබන්නේ.

තත්ත්වය ප්‍රශ්න සහගත වීම නිසා එම මාරු මණ්ඩල වලට අදාළව අප්‍රේල් 17 නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් අකරණ අතර අප්‍රේල් 17 යනු පාසල් වල පළමු වාරය වන හෙයින් ඒ වන විට මාරු මණ්ඩල ක්‍රියාත්මක වී තිබිය යුතු වන බවයි ඔවුන් පෙන්වාදෙන්නේ.

මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙන ස්ථානය අසල තවත් කණ්ඩායම් දෙකක් එම ගුරු විදුහල්පති විරෝධයට එරෙහිව පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටීමද විශේෂයත්වයක් වූ නමුත් ඔවුනොවුන් අතර කිසිම ගැටුමක් හෝ කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇති නොවුණි.

ASK


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here