චිකන් කජු ගම ⋆ ධරණී

0
9

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය…

කුකුල් මස් (හම, කටු හැර) 500g

කජු 200g

ලූනු සිහින්ව කපා 50g

සුදුලූනු (සිහින්ව කපා) මේස හැඳි 1

අමු ඉඟුරු (සිහින්ව කපා) තේ හැඳි 2

කරපිංචා (සිහින්ව කපා) මේස හැඳි 1

රම්පේ (සිහින්ව කපා) මේස හැඳි 1/2

කරදමුංගු 2

කරාබුනැටි 2

කුරුඳු පොතු අඟල් 1

කරි කුඩු මේස හැඳි 1 1/2

කහ කුඩු තේ හැඳි 3/4

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

කැබලි ගම්මිරිස් මේස හැඳි 1

සියඹලා යුෂ මේස හැඳි 1

තෙල් මේස හැඳි 2මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 3/4

ලුණු රස අනුව

සාදන ක්‍රමය…

කජුවලට කහ එක්කර තම්බා ගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here