ජනපති සහ ලෝක බැංකු සභාපති හමුවක්

0
16ඇමරිකාවට ගොස් සිටින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලෝක බැංකුවේ සභාපති අජේ බංගා (Ajay Banga) මහතා හමුවිය.


Saru Fm Media