ජනාධිපතිවරයා ගෙනයන වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක බව ජාත්‍යන්තරය පිළිගෙන තිබෙනවා – රංගේ බණ්ඩාර – Saru News Media දේශීය පුවත්

0
9

ආර්ථික වශයෙන් වැටී තිබූ රට යළිත් ගොඩනැගීමට ජනාධිපතිවරයා ගෙනයන වැඩපිළිවෙළ සාර්ථක බවට ජාත්‍යන්තරය ද පිළිගෙන ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

 

 

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here