ජම්බු සහ කජු පුහුලන් සලාදය ⋆ ධරණී

0
11

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ජම්බු ගෙඩි 10

කජු පුහුලන් 10

වියළි කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1/2

ඉදුණු කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1/2

ලූනු (පොඩියට කපාගත්) 15g

සීනි තේ හැඳි 2

ලුණු තේ හැඳි 1/4

අබ (විනාකිරෙන් අඹරාගත්) තේ හැඳි 1/2

ගම්මිරිස් කැබලි තේ හැඳි 1/2

විනාකිරි මේස හැඳි 1

දෙහි ගෙඩියක යුෂ

 

සාදන ක්‍රමය

කජු පුහුලන් පොඩි කෑලි (අඟල් 1/4 කෑලි) කපා දෙහි මිශ්‍ර වතුරේ සෝදාගන්න.

ජම්බු පිරිසිදු කර අඟල් 1/4 කෑලි කපාගන්න.

ලූනු, ඉදුණු කෑලි මිරිස්, වියළි කෑලි මිරිස්, අබ, සීනි, ලුණු, දෙහි යුෂ හා විනාකිරි එකට දමා මිශ්‍ර කර රස බලා කපාගත් කජු පුහුලන් සහ ජම්බු මිශ්‍ර කර දීසියකට අතුරාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here