ඩිලාන්ටත් ලොකු පුටුවක්

0
101පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා මහතා ප්‍රතිසන්ධානය සහ ජාතික සමගිය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබීය.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here