තායිලන්තයේ හිටපු අගමැතිව නිදහස් කෙරේ

0
774 හැවිරිදි හිටපු අගමැතිවරයාට එරෙහිව පනවා තිබූ වසර 8ක සිර දඬුවම ඔහු නැවත තායිලන්තයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව වසරක් දක්වා අඩු කිරීමට එරට රජු නියෝග කළේය.Saru News