තැපැල් ඡන්දය කල් යයි – Saru FM Media

0
115


සටහන – රෂිකා හෙන්නායක

මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරමින් පැවසූවේ පළාත් පාලන මැතිවරණ⁣යේ තැපැල් ඡන්දය දැනට නියම කර ඇති දිනවල නොපැවැත්වෙන බවයි.

දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් සමග අද(23) පැවති දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව කොමිසම ගත් තීරණයකට අනුව දනුම් දෙන ලදී.

ඒ අනුව කළින් සැලසුම් කළ පරිදි, මාර්තු 28, 29, 30, 31 සහ අප්‍රේල් 03 යන දිනවල පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම නොපැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here