තෛපොංගල් දවසේ හදන්න රසවත් ඉන්දියන් රසකැවිලි 3ක්. – Saru FM Media

0
186


ඉන්දියන් රුලං කේසරි

අවශ්‍ය දේවල්:

 • රුලං 225g
 • සිනී මේස හැදි 8-9
 • නැවුම් කිරි 750ml
 • කහ පාට කලරින් ස්වල්පයක්
 • වියළි මිදි 50g
 • බටර් මේස හැදි 2
 • වැනිලා ටිකක්

සාදා ගන්නා ආකාරය:

 • මුලින්ම රුලං කබලේ බැද ගෙන පසෙකින් තබා ගන්න.
 • නැවුම් කිරි හා සීනි භාජනයක හොඳින් උණු කරන්න.
 • කිරි රත් වීගෙන එන විට බටර් එක් කරන්න.
 • වැනිලා, කලරින් සහ වියළි මිදි එක් කරන්න.
 • මිශ්‍රණය හොඳින් උතුරද්දී එයට කබලේ බැද ගත් රුලං එක් කර ගෙන හොඳින් හැදි ගාමින් මිශ්‍ර කර ගන්න.
 • මෙම මිශ්‍රණය ඝන වීමෙන් පසු ලිප නිවා බටර් ගා ගත් තැටියක දමා තුනී කර කෑලි කපා ගන්න.

රුලං ලඩ්ඩු

අවශ්‍ය දේවල්:

 • රුලං කෝප්ප 1 ½
 • ගා ගත් පොල් කෝප්ප 1
 • ගිතෙල් මේස හැදි 2 ½
 • උකු ටින් කිරි පොඩි ටින් 1
 • තලා ගත් කරදමුංගු
 • කැබලි කර ගත් කජු 50g

සාදා ගන්නා ආකාරය:

 • භාජනයක් ලිප තබා එයට ගිතෙල් දමා රත් කර ගන්න.
 • එයට රුලං එක් කර විනාඩි 6-7ක් මද ගින්නේ හොඳින් හැදි ගාමින් බැද ගන්න.
 • පොල් එක් කර විනාඩි 2-3ක් බැදෙන්න හරින්න.
 • කරදමුංගු කුඩු, කජු සහ ටින් කිරි එකතු කර ගන්න.
 • මද ගින්නේ හැදි ගාමින් මිශ්‍රණය ගුලියක් වූ පසු ලිපෙන් බාගන්න.
 • මිශ්‍රණය නිවුණු පසු බෝල කර ගන්න.

කජු බර්ෆි

අවශ්‍ය දේවල්:

 • වියළි කජු මද
 • සීනි 100g
 • වතුර කෝප්ප කාලක්
 • ගිතෙල්

සාදා ගන්නා ආකාරය:

 • කජු කෑලි සිටින සේ බ්ලෙන්ඩර් කරන්න
 • භාජනයක් ලිප තබා සීනි වලට වතුර දමා ගෙන අඩු ගින්දර සහිතව හොඳින් හැඳි ගාමින් උණු කරන්න.
 • සීනි සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වී බුබුළු දමමින් මිශ්‍රණය උකු වෙද්දී බ්ලෙන්ඩර් කර ගත් කජු එයට එකතු කරන්න.
 • දිගටම හැඳි ගාමින් කජු හා සීනි මිශ්‍රණය අඩු ගින්දරේ පිස ගන්න.
 • එය උකු වී එක ගුලියට ආ විට දිගටම හැන්දෙන් පෙරලන්න.එය මෘදු තත්වයට ආ විට ලිප නිවා ගෙන මිශ්‍රණය මදක් නිවෙන්නට හරින්න.
 • නිවුණු පසු තවත් අනමින් මෘදු කරගන්න. ගිතෙල් ද එක් කරන්න.
 • තෙල් කඩදාසියක් දමා ගත් තැටියකට කජු මිශ්‍රණය දමා ගෙන එය උඩින් ද තෙල් කඩදාසියක් තබා රෝලින් පින් එකකින් එක මට්ටමකට සකසා කෑලි කපා ගන්න.


Saru Fm Media