දුන්තෙල් බත් හදමු! ⋆ ධරණී

0
15

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මූලික

හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරගන්නා ලද බාස්මතී හෝ සම්බා සහල් කිලෝ 1ක්

ඉඟුරු 100g

සුදුලූනු 100g

සිහින් ලෙස පෙති ගැසූ ලොකු ලූනු 50g

පිසීමට ගන්නා තෙල් 200ml

ඝන, ලුණු රසැති සෝයා සෝස් (අවශ්‍ය නම්) මේස හැඳි 1

කජු මද, වියළි මිදි (මුද්දරප්පලම්), කරාබු නැටි සහ ලූනු රැල් ස්වල්පය බැගින්

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ​A

ලුණු 25g

මිංචි කොළ 10g

රම්පේ කැබැල්ලක්

වතුර කෝප්පයක්

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය B

මහදුරු 50g

කළු ගම්මිරිස් කුඩු 25g

කරඳමුංගු 10g

සූදුරු 50g

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here