දූරියන් ෆෑන්ස්ලට දූරියන් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි 5ක් – Saru FM Media

0
122


සමහරෙක්ට පෙන්නන්නවත් බැරි තව සමහරුන්ට අමෘතයක් වගේ පළතුරක් තමා දූරියන් කියන්නෙ. කියනකොටත් පළාතෙවත් ඉන්න බැරි අය දැක්කෙ නෑ වගේ ගියාට කාරි නෑ. අපි අද මේ කියන්න යන්නෙ දූරියන් වලින් හදන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ටිකක් ගැනයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here