දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදයේ තාක්ෂණික සහාය පතයි! – Saru FM Media

0
7


සටහන – නිපුනි ලියනගේ

කොළඹ (LNW): දූෂණයට එරෙහි සටන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදයෙන් තාක්ෂණික සහාය සහ පුහුණුව ලබා දීම අපේක්ෂා කරයි.

ශක්තිමත් දූෂණ-විරෝධී පියවරයන් අනුගමනය කිරීමේ වැදගත්කම එක්සත් ජනපදය අවධාරනය කළ අතර ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද රජයෙන් තාක්ෂණික සහාය සහ පුහුණුව ලබා ගනිමින් එහි යෝජිත දූෂණ විරෝධී නීති පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලදී.

18 වන දින කොළඹදී පැවති දහහතරවන වෙළඳ හා ආයෝජන රාමු ගිවිසුම (TIFA) කවුන්සිලයේ රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපදයෙන් මෙම ආයාචනාව කර ඇත.

කම්කරු අයිතීන් සඳහා Biden-Harris පරිපාලනයේ කැපවීම ඉස්මතු කිරීම මෙන්ම අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ ක්‍රියාවලියේදී මහජන අදහස් දැක්වීම සහතික කිරීමේ වැදගත්කම ද එක්සත් ජනපදය අවධාරණය කළහ. ශ්‍රී ලංකාව කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වන ක්‍රියා පටිපාටි විස්තර කළ අතර, මෙම ප්‍රයත්නයන්ට සහාය දැක්වීමට එක්සත් ජනපදයෙහි සූදානම පිළිබඳව ද සලකා බැලීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ජුලී චුන්ග් සහ වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම් චාන්දනී විජයවර්ධන මහත්මිය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවන්හි 75 වැනි සංවත්සරයට ඔවුන් පිළිගනිමින් සිය ආරම්භක අදහස් දැක්වීම් ආරම්භ කළහ.

TIFA කවුන්සිලයේ රැස්වීමේදී, නියෝජිතයින් දෙදෙනාම ආයෝජන වාතාවරණයට බලපාන ප්‍රතිපත්ති, මෑතකාලීන ශ්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ, බුද්ධිමය දේපළ ආරක්ෂණය සහ බලාත්මක කිරීම, රේගු සහ වෙළඳ පහසුකම් සැපයීම, ඇඟලුම්, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳ සහ වෙළඳපල ප්‍රවේශයට ඇති තාක්ෂණික බාධාවන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළහ.

විදේශ සෘජු ආයෝජන (FDI) අනුමත කිරීමේ විනිවිදභාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව දේශීය ආර්ථික වර්ධනයේ සහ විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණයේ ප්‍රධාන ධාවකයන් ලෙස අවධාරණය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා කෘෂිකාර්මික වෙළෙඳ බාධක අඩු කිරීම පිළිබඳව දෙරට අතර සාකච්ඡා පැවැත්වීය.

බුද්ධිමය දේපල (IP) ආරක්ෂාව සහ බලාත්මක කිරීම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සහ නවෝත්පාදනය සඳහා තීරණාත්මක බව තහවුරු කරන ලදී.
2024 දී පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ TIFA කවුන්සිල රැස්වීම දෙස බලා වෙළඳ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තිරසාර ප්‍රගතියක් ඇති කිරීමට රජයන් දෙකම කැපවීමෙන් රැස්වීම අවසන් විය.

The post දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදයේ තාක්ෂණික සහාය පතයි! appeared first on Saru FM Media.


Saru Fm Media