දෙහි අච්චාරු ⋆ ධරණී

0
5

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

ලුණුදෙහි (පැණි රස) 500g

විනාකිරි අඬුකෝප්ප 1

වියළි මුද්දරප්පලම් 50g

සීනි 100g

අඹ චට්නි මේස හැඳි 4

දෙහි කොළ 5

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

ලුණුදෙහි පොඩියට කපාගන්න.

සීනි, අඹ චට්නි, වියළි මුද්දරප්පලම් විනාකිරෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න.

බ්ලෙන්ඩ් කරගත් මිශ්‍රණයට කපාගත් ලුණුදෙහි එකතු කරන්න.

සෝදා පිරිසිදු කරගත් දෙහි කොල 5ක් එකතු කර දින දෙකකට පසු ප්‍රයෝජනයට ගන්න.

රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න.

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here