නාසිගෝරෙං හදමු! ⋆ ධරණී

0
14

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පිසින ලද බත් කෝප්ප 4

යාන්තමට තැම්බූ කුකුල් මස් හෝ හරක් මස් 200g

ඉස්සන් 200g

බිත්තර 2

රවුම් ලෙස පෙති කපාගත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලොකු ලූනු ගෙඩි 2

කරාබුනැටි මේස හැඳි 1

සුදුලූනු සහ ඉඟුරු තලප මේස හැඳි 1

බ්ලාචන් තේ හැඳි 1

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1

එළඟි තෙල් හෝ මාගරින් සරිලන ප්‍රමාණයක්

තලාගත් කරඳමුංගු හා කුරුඳුපොතු ස්වල්පයක්

ලුණු ස්වල්පයක්

රම්​පේ කැබලි කීපයක්

කහ ස්වල්පයක්

බදින ලද කජු මද කීපයක්

රතුලූනු 50g

පෙති ගැසූ ඉදුනු රතුමිරිස් කරල් කීපයක්

සැරසීමට පෙති ගැසූ පිපිඤ්ඤා සහ තක්කාලි ස්වල්පයක්

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here