පරණ පාන්වලින් පැටිස් ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:

* දවස් දෙක තුනක් පරණ පාන් පෙති 5

* තක්කාලි 100g

* බැසිල් කොළ 25g

* කපාගත්තු ළුෑණු 50g

* අමුමිරිස් 100g

* දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්

* පදමට ලුණු

* ඔලිව් තෙල් ස්වල්පයක්

* බැද ගැනීමට තෙල්

* බිත්තරයක්

පාන් පෙතිවල වාටි ඉවත් කරගන්න. වාටි කොටස් කුඩා කැබලවලට කපලා භාජනකට දාගන්න. ඒකට තක්කාලි, බැසිල් කොළ, ළුෑණු, අමුමිරිස්, දෙහි යුෂ, ලුණු, ඔලිව් තෙල් මිශ්‍ර කරලා මිශ්‍රණයක් හදාගන්න.

කපාගත්තු පාන් පෙති රෝලින් පින් එකක් අරන් තුන. කරන්න. හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් එකතු කරලා බිත්තර සාරු ස්වල්පයක් ආලේප කරලා පැටිස් එක අලවලා බැදගන්න.

 

විධායක සූපවේදී

ප්‍රසාන් විතානරණගේ

හොටෙල් ඔබ්ලු සිලෙක්ට්

මාලදිවයින

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here