පසුගිය දින 6 තුළ අධිවේගී මාර්ගවල ආදායම රුපියල් මිලියන 235 ඉක්මවයි – Saru News Media දේශීය පුවත්

0
18

පසුගිය දින 6 තුළ අධිවේගී මාර්ගවල ආදායම රුපියල් මිලියන 235 ඉක්මවා තිබෙනවා.

එය පසුගිය වසරට වඩා රුපියල් මිලියන 75ක වැඩිවීමක් බවයි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරන ආර් ඒ ඩී කහටපිටිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

 

 

 

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here