පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට රැස්වෙයි – Saru FM ( Sinhala )

0
174


පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට රැස්වෙයි, අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනත යටතේ නියමයන් දෙකක් විසර්ජන පනත යටතේ යෝජනා සම්මතයන් හයක් හා රේගු ආඥා පනත යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති තීරුබදු සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනා සම්මතය අද විවාදයට ගැනේ.


Saru Fm Media