පාසල් දරුවන්ගේ වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු වැඩිවෙයිද ? – Saru FM Media

0
17


කොළඹ (LNW): අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී පාසල් දරුවන්ගේ වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු 25%කින් පමණ ඉහළ දැමීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව අදහස් පළ කෙරුණි.

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ පැනයකට ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් එහිදී පිළිතුරු ලබාදුනි.

මන්ත්‍රී අශෝක් අබේසිංහ –

ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා පාසල් ළමුන්ගේ වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු 25 % – 30%කින් වැඩිකරන්න යනවා කියලා. දෙමාපියන් ඉතාම අපහසුතාවයෙන් ඉන්නේ ඒ නිසා එම ගාස්තුව වැඩිකරන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන –

අපිට කරුණු දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතා විශාල ලෙස පීඩාවට පත්වෙලා ඉන්න දරුවන්ට වැඩියෙන් බස්රථ දාලා ඒ අයට ප්‍රවාහනය දෙනවා ද? එහෙම නැත්නම් තියෙන බස් රථ ප්‍රමාණයට ඉන්ධන වියදමවත් හොයා ගන්න බැරුව ඒ බස් රථ ප්‍රමාණයත් නතර කරනවා ද? කියන තීන්දු දෙකෙන් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒකෙන් හොඳ තීන්දුව ගමු. මේ තියෙන ක්‍රමයට පවත්වාගෙන යෑමෙන් තියෙන බස් රථ ටිකත් අඩුකරනවා ද? එහෙම නැත්නම් තුනෙන් දෙකක් රජයෙන් සහනාධාරය දීලා තුනෙන් එකක් දෙමාපියන් විසින් දරාගෙන මේ සේවය පුළුල් කරලා තවදුරටත් දෙනවා ද කියලා අපි සංඛ්‍යා දත්ත එක්ක තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here