පොලොස් පකඩ කරිය ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පොලොස් ගැට (කුඩාවට කපාගත්) 200g

අමුමිරිස් (සිහින්ව කපාගත්) කරල් 2

රතුලූනු (සිහින්ව කපාගත්) 30g

සුදුලූනු (සිහින්ව කපාගත්) තේ හැඳි 1

කරපිංචා (කපාගත්) මේස හැඳි 1

කඩල පිටි 100g

බිත්තර 1

උළුහාල් (බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

උම්බලකඩ (කැබලි) තේ හැඳි 2

කහ කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

කරි කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1 1/2

මිරිස් කුඩු (කබලේ බැදගත්) තේ හැඳි 1/2

දියකිරි අඬුකෝප්ප 1 1/2

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

තෙල් අඬුකෝප්ප 1/4

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

පොලොස් තම්බා වතුර පෙරා මිරිකාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here