බැදපු තුනපහ ⋆ ධරණී

0
11

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-

කොත්තමල්ලි ඇට 500g ක්
සූදුරු 160g ක්
මාදුරු 15g ක්
කරදමුංගු ඇට 8 ක්
කරාබු නැටි 15 ක්
කුරුඳු අඟල් 10 ක කැබැල්ලක්
සේර අඟල් 10 ක කැබැල්ලක්
රම්පෙ අඟල් 8 ක කැබැල්ලක්
කරපිංචා ඉති 6 ක්

 

සාදාගන්නා ආකාරය :-

සියළුම ද්‍රව්‍ය රත් කරගත් නන්ස්ටික් තැටියක වෙන වෙනම රන්වන් දුඹුරු පැහැයක් වනතුරු බැදගන්න.

මදක් නිවෙන්නට හැර ග්‍රයින්ඩරයක කුඩු කරගන්න. හොඳින් නිවුණු පසු සුළං නොවදින සේ වීදුරු බෝතලයක අසුරාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here