බිස්කට් හෝ පාන් කුඩු වලින් හදන්න පුළුවන් රසවත් කෑම වර්ග 7ක් – Saru FM Media

0
176


සමහර කෑම හදන කොට අතුරු අමුද්‍රව්‍යයක් විදියට අපි බිස්කට් කුඩු හෝ පාන් කුඩු පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම ගන්න බිස්කට් හෝ පාන් කුඩු වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑම ටිකක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. මේවා හදන්න ඔයාලට බිස්කට් කුඩු ගන්නත් පුළුවන් පාන් කුඩු ගන්නත් පුළුවන්. පාන් කුඩු ගන්නව නම් ගෙදරම පාන් රෝස්ට් කරල අලුතෙන්ම පාන් කුඩු හදල ගත්තොත් වඩාත් රසවත් කඩෙන් ගන්න ඒවට වඩා. බිස්කට් කුඩු නම් ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වගේ බිස්කට් එකකින් හදාගන්න පුළුවන්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media