භික්ෂූන් වහන්සේගේ ඝාතනය ගැන තවත් කතාවක් එළියට

0
5මල්වතු හිරිපිටිය ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක දී භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙකු සතු ව තිබී අත් බෝම්බයක් සහ පිස්තෝලයක් සොයාගෙන තිබේ.Saru News