මයෝ (Mayonnaise) දාල හදන සැන්ඩ්විච් ස්ප්‍රෙඩ් රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
176


බ්‍රෙක්ෆස්ට් එකට සැන්ඩ්විච් එකක් වගේ ගන්න අයට ඔන්න නියම ස්ප්‍රෙඩ් රෙසිපි ටිකක් ගෙනාවා. මයෝ දාලා හදන, ඒත් වෙනස්ම රස වලින් තියන මේ රෙසිපි ඇත්තටම හරිම ලේසියි. ලයිෆි අපි හැමදාමත් ඔයාලා ගැන හිතන නිසා ඔන්න අදත් ලේසි රෙසිපි සෙට් එකක්ම ගෙනාවා. ට්‍රයි කරලා බලන්න.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media