මස් කරි තුනපහ ⋆ ධරණී

0
6

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-

*කොත්තමල්ලි ඇට 100g ක්
*මාදුරු 100g ක්
*සූදුරු 100g ක්
*උළු හාල් 20g ක්
*කරදමුංගු ඇට 20 ක්
*කරාබු නැටි 20 ක්
*කුරුඳු අඟල් 4 ක කැබැල්ලක්
*අබ 20g ක්
*වියලි කහ අඟලක කැබැල්ලක්
*වියලි මිරිස් කරල් 150g ක්
*සේර අඟල් 5 ක්
*කරපිංචා ඉති 6 ක්
*හාල් මේස හැඳි 2 ක්

සාදාගන්නා ආකාරය :-

සියළුම ද්‍රව්‍ය රත් කරගත් නන්ස්ටික් තැටියක වෙන වෙනම රන්වන් දුඹුරු පැහැයක් වනතුරු බැදගන්න.

මදක් නිවෙන්නට හැර ග්‍රයින්ඩරයක දමා කුඩු කරගන්න. හොඳින් නිවුණු පසු සුළං නොවදින සේ වීදුරු බෝතලයක අසුරාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here