මාළු, මාළු කියා විකිණූ කසිප්පු 

0
6සැකකරු හීනටියන ප්‍රදේශයේ පදිංචි 44 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි. මොහු වසර ගණනාවක සිට මෙම ජාවාරම කර ගෙන ගොස් තිබූ බව පොලීසිය පවසයි.Saru News