මිල්ක්ශේක් රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
200


කවුරුත් බොන්න කැමති මිල්ක්ශේක් රස කිහිපයකින් ගෙනාවා. විනාඩි 2කකටත් වඩා අඩු කාලෙකින් හදාගන්න පුලුවන් මේ මිල්ක්ශේක් උදේ ආහාරයක් විදියටත් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් මේ රෙසිපි ටික ට්‍රයි කරලා රසවත් මිල්ක්ශේක් ටිකක් හදාගන්න.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

චොක්ලට් සිරප්

චොක්ලට් ස්ප්‍රින්කල් ස්වල්පයක් 

කෙසෙල් ගෙඩි 1

කිරි කෝප්ප 1

චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් 4

විප්ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2

 

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

ඔරියෝ කුකීස් 5


Saru Fm Media