මෝර මාළු කළු පොලට ⋆ ධරණී

0
7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

මෝර මාළු 250g

අමුමිරිස් කරල් 2

සුදුලූනු (කපාගත්) තේ හැඳි 1

අමුඉඟුරු (කපාගත්) තේ හැඳි 1/2

කරපිංචා (කපාගත්) මේස හැඳි 1

කරි කුඩු තේ හැඳි 1

මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1

කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2

පොල් (ගාගෙන බැදගත්) මේස හැඳි 1

පරිප්පු කුඩු (බැදගත්) මේස හැඳි 1/2

ගොරකා 30g

මිටිකිරි අඬුකෝප්ප 1/2

ලුණු රස අනුව

 

සාදන ක්‍රමය

මෝර මාළු, මිටිකිරි, බැදගත් පොල්, පරිප්පු කුඩු හැර අන් සියල්ල එකට අඹරාගන්න.

බැදගත් පොල්, මිටිකිරි සමඟ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න.

අඹරාගත් සියලු දේ (බ්ලෙන්ඩ් කරගත්) මිශ්‍ර කර, මිටිකිරි හැර මෝර මාළුවලට දමා වතුර අඬුකෝප්පයක්ද එක්කර ගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here