යතුරුපැදියක් පරීක්ෂා කරන්න ගිහින් ගුලි කෙළියක්

0
8පහරකෑ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා ඊයේ (12) රාත්‍රි 12.10ට පමණ පානදුර වලාන පාළම ආසන්නයේ රථවාහන අංශ රාජකාරි යෙදී සිට ඇත.Saru News