යළි නැගිටින්න මහින්ද ජනාධිපතිතුමාගේ අත්දැකීම් වැදගත් – නාමල් (VIDEO) – Saru FM Media

0
105


පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු,වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය,මැතිවරණය,මැයි දිනය පැවැත්වීම මෙන්ම IMF ණය ලැබීම යන කාරණා එහිදී සාකච්ජා කර තිබෙනවා.

එම රැස්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වීමක් ද සිදුකර තිබුණි.

ASK


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here