යුක්තියට තවත් පිරිසක් කොටුවෙති

0
6යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ ගතවු පැය 24 තුළ දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුම්වලින් සැකකරුවන් 680 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.Saru News