රාමසාන් උපවාස හෙට සිට – Saru FM ( Sinhala )

0
104


ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනතාව හෙට අලුයම රාමසාන් උපවාසය ආරම්භ කරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කරයි. ඊයේ පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකාවට රාමසාන් මාසයේ නව අඩ සඳ දර්ශනය නොවීය.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here