රුපියලේ අගය යළිත් ශක්තිමත් වෙයි ! – Saru FM Media

0
72


ඊයේ දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 298. 8583ක් ලෙසත් ගැනුම් මිල 285.6164ක් ලෙසත් එම සටහනේ දැක්විණි.

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේදී එම අගයයන් දැක්වුණේ පිළිවෙලින් රුපියල් 300.3287ක් සහ 287.4258ක් වශයෙනි.

ඒ අනුව නැවත වතාවක් රුපියලේ අගය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවක් පෙනේ.

ගතවූ සති දෙකක කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලරයක මිල ගණන් වෙනස් වූ ආකාරය පහතින් දැක්වේ.

RN


Saru Fm Media